Volvo N10 6x2 - 88

DSCN1671.JPG
DSCN1672.JPG
DSCN1673.JPG
DSCN1677.JPG
DSCN1678.JPG
DSCN1679.JPG
DSCN1680.JPG
DSCN1674.JPG
DSCN1671.JPG
DSCN1672.JPG
DSCN1673.JPG
DSCN1677.JPG
DSCN1678.JPG
DSCN1679.JPG
DSCN1680.JPG
DSCN1674.JPG

Volvo N10 6x2 - 88

160,000.00

+ MOMS

Mil: 6148
Kapacitet: 5000 L + 9000 L
Total vikt: 25500 Kg
Som ny!

Add To Cart